KADAR ZAKAT FITRAH 2014 | INFO RAMADHAN

Number of View: 1294

KADAR ZAKAT FITRAH 2014 | INFO RAMADHAN,Zakat Fitrah ialah zakat diri yang difardhukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.Orang Islam yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dan keluarga atau tanggungannya ialah seperti dibawah 

  • Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.
   • Individu yang mempunyai lebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
    • Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan berkekalan Islamnya.
    • Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.

Kadar zakat terkini bagi seluruh malaysia adalah seperti dibawah ini.

ZAKAT FITRAH 2014

* Perbezaan kadar bayaran zakat fitrah di negeri Johor dan Terengganu adalah berdasarkan harga, gred dan jenis beras yang dimakan.

Tags: , , , , , ,

0 thoughts on “KADAR ZAKAT FITRAH 2014 | INFO RAMADHAN”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge